آدرس کارخانه:

اصفهان – شهرک صنعتی خمینی شهر –  فاز غذایی – جنب منبع آب

کد پستی: ۸۴۱۸۱۴۸۵۰۲

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – ساختمان فن آفرینی ۱ – واحد ۲۳۰

شماره تماس :

۰۹۱۳۱۲۷۰۰۹۸

۳۳۹۳۲۰۷۲ – ۰۳۱

۳۳۹۳۲۰۷۳ – ۰۳۱

کدپستی:

۸۴۱۵۶۸۳۲۴۱